Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Обізнаність суспільства Вибіркові обстеження населення Цілі сталого розвитку

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2024
Головна > ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ > Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація) > Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності АРХІВ 2018 року

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2018 року

 

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

Усього1

 

2337813859,7

2382128144,4

2171018801,8

2427334912,7

сільське, лісове та
рибне господарство

A

43978575,9

49315551,9

103393822,0

74035442,3

промисловість

B+C+D+E

469070367,1

516998994,5

396570838,8

435687859,3

будівництво

F

66984334,1

79236685,5

125998649,9

165123442,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

117789071,8

143548397,1

683440075,6

883504078,2

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

676295859,8

633404723,0

126591464,2

119966316,4

тимчасове розміщування й організація харчування

I

12027242,5

15356439,0

6828170,6

7920727,3

інформація та телекомунікації

J

71872968,4

86344560,8

52785475,4

56592398,2

фінансова та
страхова діяльність

K

105123157,4

140441668,5

178614801,3

204536554,6

операції
з нерухомим майном

L

179795878,1

184467483,7

133392014,0

148605203,5

професійна, наукова та технічна діяльність

M

515186259,4

446858016,5

305705613,9

267720752,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

54988055,7

57670606,0

46844111,0

51016742,3

освіта

P

1964371,7

2257191,6

753790,4

884559,3

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

5552467,9

6723265,4

2753251,9

3274840,7

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

16239199,5

18193819,6

5140685,8

6138342,7

надання інших видів послуг

S

946050,4

1310741,3

2206037,0

2327652,9


Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Актив

Пасив

необоротні активи та
групи вибуття

власний капітал

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

Усього1

 

6224727,7

6435017,7

1520085177,2

1575246384,5

сільське, лісове та
рибне господарство

A

9893,8

9627,6

49325372,4

50903168,6

промисловість

B+C+D+E

233911,1

220875,2

303060158,3

339721831,1

будівництво

F

842161,4

892613,6

–26299527,7

–25190892,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

257223,1

318679,7

28481939,9

75648500,6

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

49153,8

88761,2

566102611,4

515835904,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

12161,1

8823,6

–1839279,1

1149210,3

інформація та телекомунікації

J

1863000,9

2063499,2

39365109,9

45337827,5

фінансова та
страхова діяльність

K

2267140,2

1980681,8

101158441,4

121769609,2

операції
з нерухомим майном

L

587945,1

762204,3

–32335658,1

–16069365,9

професійна, наукова та технічна діяльність

M

53593,8

26715,2

461194566,0

434624494,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

47561,9

60191,5

20632783,9

18031687,4

освіта

P

7,5

4,0

1258641,5

1231189,0

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

143,0

366,3

2966661,2

3704306,3

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

675,4

1738,2

6416820,7

7807856,6

надання інших видів послуг

S

155,6

236,3

596535,5

741056,9


Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

Усього1

 

841996016,0

849886747,7

2150610063,1

2387726329,8

сільське, лісове та
рибне господарство

A

6541367,6

8593253,8

91515551,7

63864199,4

промисловість

B+C+D+E

163283916,2

183319523,8

399529327,1

429864834,3

будівництво

F

72046750,5

78190052,1

148045783,5

191997819,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

93779910,9

86952401,4

679198665,3

864554629,4

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

142879378,0

124079140,0

93953904,0

113544179,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

13759728,2

12546894,7

6947125,1

9589884,9

інформація та телекомунікації

J

27328803,1

28320986,2

59821820,9

71328087,5

фінансова та
страхова діяльність

K

81481441,0

93492548,1

101128911,5

129223928,6

операції
з нерухомим майном

L

155137762,0

146631560,8

190913008,3

203195035,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

59497383,7

61832101,0

300250814,3

218147816,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

17070312,4

16551250,3

64176253,3

74164602,1

освіта

P

589438,1

706334,0

870089,4

1204231,3

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

2078765,3

2222843,5

3260432,6

4071322,6

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

6260751,5

6089595,2

8702988,5

10436448,7

надання інших видів послуг

S

260307,5

358262,8

2295387,6

2539310,8


Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані
з необоротними активами та групами вибуття та
чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

Усього1

 

2366132,9

3038612,8

4515057389,2

4815898074,8

сільське, лісове та
рибне господарство

A

147382291,7

123360621,8

промисловість

B+C+D+E

1715,4

1539,8

865875117,0

952907729,0

будівництво

F

32139,1

255762,8

193825145,4

245252741,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

25854,4

215623,6

801486370,5

1027371155,0

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

584,4

576,2

802936477,8

753459800,6

тимчасове розміщування й організація харчування

I

18867574,2

23285989,9

інформація та телекомунікації

J

5710,8

13557,0

126521444,7

145000458,2

фінансова та
страхова діяльність

K

2236305,0

2472819,0

286005098,9

346958904,9

операції
з нерухомим майном

L

60725,0

77661,4

313775837,2

333834891,5

професійна, наукова та технічна діяльність

M

2703,1

1072,4

820945467,1

714605484,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

379,0

101879728,6

108747539,8

освіта

P

0,6

0,6

2718169,6

3141754,9

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

3,7

8305862,8

9998472,4

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

21380560,7

24333900,5

надання інших видів послуг

S

12,4

3152243,0

3638630,5

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.