Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікація >> 
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2018
Головна > Статистична інформація
Зберегти / шлях Версія для друку Передати по пошті

Статистична інформація

Проект графіку оновлення матеріалів розділу ``Статистична інформація`` на 2018 рік


План-графік оновлення матеріалів розділу ``Статистична інформація`` на 2017 рік  

 

Демографічна та соціальна статистика

       Населення та міграція

Чисельність населення (щомісячна інформація)

Природний рух населення (щомісячна інформація)

Міграційний рух населення (піврічна інформація)

Населення (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

  

 Ринок праці

       Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці (2000-2016рр.)

Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (щорічна інформація)

Попит та пропозиція робочої сили (щомісячна інформація)

Зареєстроване безробіття (щомісячна інформація)

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячна інформація)

Працевлаштування зареєстрованих безробітних (щомісячна інформація)

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості (2000-2012рр.)

Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності (2002-2012рр.)

Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності (2002-2012рр.)

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (2000-2011рр.)

Методологічні пояснення

 

       Оплата праці та соціально-трудові відносини

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (2002-2016рр.)

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2012рр.)

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (2010-2016рр.)

Заборгованість із виплати заробітної плати (станом на 1 січня) (2000-2018рр.)

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячна інформація)

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати

Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати

Методологічні пояснення

 

       Освіта

Дошкільні навчальні заклади (1995-2016рр.)

Загальноосвітні навчальні заклади на початок (1995-2017рр.)

Професійно-технічні навчальні заклади (1995-2016рр.)

Вищі навчальні заклади (1995-2017рр.)

Методологічні пояснення

 

       Охорона здоров'я

Заклади охорони здоров`я (1995-2016рр.)

Медичні кадри (1995-2016рр.)

Захворюваність населення (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

        

       Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств (1999-2016рр.)

Структура сукупних витрат (1999-2016рр.)

Структура сукупних ресурсів (1999-2016рр.) 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (1999-2016рр.) 

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2016рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2016рр.)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000-2016рр.) (раз на 2 роки)

Методологічні пояснення 

 

       Соціальний захист

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів на початок (1996-2017рр.)

Чисельність дітей, усиновлених протягом (2000-2016рр.)

Методологічні пояснення

 

       Населені пункти та житло

Житловий фонд (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

 

       Правосуддя та злочинність

Правопорушення (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

 

       Культура

Заклади культури та мистецтва (1995-2016рр.)

Засоби масової інформації та книговидання (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення     

 

 Економічна статистика

       Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

Методологічні пояснення

Доходи та витрати населення м.Києва (щоквартальна інформація)

Доходи населення (2002-2016рр.)

Методологічні пояснення

 

  Економічна діяльність

       Діяльність підприємств

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Основні показники діяльності підприємств за районами

Методологічні пояснення

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за районами (щорічна інформація)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами  економічної діяльності  (щорічна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності (щомісячна інформація)

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності (річна інформація) 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності (річна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за районами (річні дані)

Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Методологічні пояснення

      

       Внутрішня торгівля

Роздрібний товарооборот (щомісячна інформація)

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за районами (щорічна інформація)

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за районами (щоквартальна інформація)

Торгівля (1990-2015рр.)

Основні показники роздрібної торгівлі (щорічна інформація)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2016рр.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

Кількість бірж на початок року (2003-2015рр.)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальна інформація)

Кількість бірж (щоквартальна інформація) 

Методологічні пояснення

 

       Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2016рр.)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2016рр.)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2016рр.)

Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (2010-2013рр.)

Інвестиції в основний капітал (1995-2011рр.)

Методологічні пояснення

     

       Сільське, лісове та рибне господарство

            Сільське господарство

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у звітному році (щомісячна інформація)

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996-2016рр.)

Методологічні пояснення

            Лісове господарство та мисливство

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2016рр.)

Основні показники ведення мисливського господарства (1990-2016рр.)

Заготівля ліквідної деревини (2010-2016рр.)

Методологічні пояснення

            Рибне господарство

Добування водних біоресурсів (1995-2016)

Рибне господарство у 2014 році (щомісячна інформація)

Рибне господарство (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

 

       Енергетика

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щорічна інформація)

Використання палива (щомісячна інформація)

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щорічна інформація)

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників (щорічна інформація)

Запаси палива (щомісячна інформація)

Методологічні пояснення

             

       Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за період з початку року (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2003-2015рр.)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності уточнені дані (2004-2016рр.) 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані) (щорічна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (2003–2016рр.)

Методологічні пояснення

 

       Будівництво

Прийняття в експлуатацію житла (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003-2016рр.)

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2000-2016рр.)

Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня (2004-2015рр.)

 
 
 
 

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1995-2012рр.)

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

Введення в експлуатацію житла (1995-2011рр.)

Наявність і стан основних засобів за 2010 рік

Вартість основних засобів м.Києва (2000-2010рр.)

Методологічні пояснення

 

       Транспорт

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів (щомісячна інформація)

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів (щомісячна інформація)

Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (щорічна інформація)

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (щорічна інформація)

Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (щорічна інформація)

Транспорт (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Туризм

Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000-2010рр.)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2016рр.)

Колективні засоби розміщування (2011-2016рр.)

Туристичні потоки (2000-2016рр.)

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2017рр.)

Методологічні пояснення

 

       Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2016рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016рр.)

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у звітному році

Утворення та поводження з відходами (1994-2016рр.) 

Утворення та поводження з відходами у 2016 році

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у звітному році 

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів у звітному році

Методологічні пояснення

 

       Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці м.Київа (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (на початок та на кінець року)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з м.Києва в економіку країн світу (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними

Товарна структура зовнішньої торгівлі м.Києва (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі м.Києва за уточненими річними даними

Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2016)

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами м.Києва (щоквартальна оперативна інформація)

Структура зовнішньої торгівлі послугами м.Києва (щоквартальна оперативна інформація)

Експорт-імпорт послуг м.Києва за країнами світу (квартальна інформація за уточненими річними даними)

Структура експорту-імпорту м.Києва за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)

Географічна структура експорту-імпорту послуг м.Києва (1996-2016)

Методологічні пояснення 

 

       Ціни

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги  (2007-2017) (грудень до грудня попереднього року)

Методологічні пояснення

           

       Наука, технології та інновації

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (щорічна інформація)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами оганізацій за видами робіт (щорічна інформація)

Науково-технічна діяльність (піврічна інформація)

Наукові кадри та кількість організацій (1995-2015рр.)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2015рр.)

Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2015рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2015рр.)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Інформаційне суспільство

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (щоквартальна інформація)

Засоби телефонного зв`язку (щоквартальна інформація)

Пошта та зв’язок (2000-2016рр.)

Методологічні пояснення

 

          

Багатогалузева статистична інформація

       Комплексна статистика

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Києва

 

       Регіональна статистика