Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2020
Головна > ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ > Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

 

                                              Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
                                             за видами економічної діяльності промисловості у 2019 році1

 

 

Код
за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої продукції
(товарів, послуг)

тис.грн

у % до підсумку

 

 

 

 

Промисловість1

B+C+D+Е

504304165,6

100,0

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

B

4522456,1

0,9

Переробна промисловість

С

197065200,4

39,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

102008927,6

20,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

3675054,5

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
поліграфічна діяльність

16-18

9840225,4

2,0

виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення

19

186582,6

0,0

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

4172966,7

0,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

18358803,6

3,7

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

17030619,9

3,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

9487926,2

1,9

машинобудування

26-30

16857869,8

3,3

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

26

4064012,0

0,8

виробництво
електричного устатковання

27

3773911,8

0,7

виробництво
машин і устатковання,
не віднесених до інших угруповань

28

5625980,1

1,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

3393965,9

0,7

виробництво меблів,
іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31-33

15446224,1

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

297207519,5

58,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

5508989,6

1,1

_____________

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств
формуються за однорідними видами економічної діяльності).