Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам Вибіркові обстеження населення

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2020
Головна > Головна сторінка > Анкетні опитування > Повідомлення для користувачів 02

 

Повідомлення
для користувачів статистичної інформації про результати їх анкетного опитування
щодо вдосконалення якості даних у

статистичному щорічнику м.Києва

 

Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

     Анкетне опитування проводилося з 01 листопада по 30 листопада 2018 року.

     Тема опитування: Статистична інформація наведена у статистичному збірнику "Статистичний щорічник м.Києва"

     Мета опитування: вивчення рівня задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації, вдосконалення якості даних, наведених у "Статистичному щорічнику м.Києва"

     Публікації: "Статистичний щорічник м.Києва"

     Анкета містила запитання щодо використання Статистичного щорічника у своїй діяльності, необхідності та важливості для користувачів статінформації за розділами щорічника, рівня задоволеності інформаційним наповненням щорічника.

 

 

Було одержано 50 заповнених анкет.

 

 

 

1. Статистична інформація яку, Ви використовуєте у своїй діяльності, є:

%

Основою

8

Додатковою інформацією

48

Важливою складовою  

34

Складно відповісти

10

 

2. Чи доводилось Вам раніше користуватися статистичним збірником «Статистичний щорічник м.Києва» (далі – Щорічник)?

 

Так, користуюся постійно                         64%              Ні, користуюся вперше                         36%

 

3. Інформацію яких розділів Щорічника Ви використовуєте найчастіше? (можливо декілька варіантів)

%

Основні геополітичні та економічні характеристики

5

Населення та міграція

9

Ринок праці

8

Доходи та умови життя

7

Населені пункти та житло

2

Освіта

7

Охорона здоров’я та соціальний захист

4

Культура, відпочинок, спорт і туризм

4

Правосуддя та злочинність

1

Навколишнє середовище та природні ресурси

2

Національні рахунки

1

Ціни

5

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

2

Енергетика

1

Промисловість

6

Будівництво

2

Капітальні інвестиції

6

Транспорт і зв’язок

3

Зовнішньоекономічна діяльність

6

Внутрішня торгівля

5

Діяльність підприємств

6

Наука та інновації

7

Окремі зіставлення за регіонами України

1

 

4. Які розрізи інформації, наведеної в Щорічнику, Ви використовуєте?

                                                                                                                                                                                           %

У цілому по місту

23

За видами економічної діяльності

25

По місту та за районами

 

29

За регіонами України

23

 

5. За який період?

 

У динаміці за ряд років                               48%    За конкретний період                                      52%

 

6. В яких цілях Ви використовуєте статистичні показники, які розміщені у Щорічнику?

                                                                                                                                                                                       %

Наукові дослідження та розробки

30

Маркетингові дослідження

17

Використання в підготовці особистих матеріалів

27

Використання в освітніх процесах

13

Формування бібліотечного фонду

4

Інше (зазначте, будь-ласка)

9

7. Якої, на вашу думку, загальної оцінки заслуговує інформаційне наповнення Щорічника.

                                                             %

Відмінно

24

Добре

64

Задовільно

8

Незадовільно

0

Складно відповісти  

4

 

8. Чи плануєте Ви надалі користуватися інформацією, розміщеною у Щорічнику?

 

Так                                                              88 %        Ні                                                          12%

 

 

 

 

 

 

2. Оцінка якості статистичної інформації

 

2.1. Від 76% до 88% користувачів дали оцінку "відмінно" та "добре" за всіма критеріями якості даних з тематики опитування.

 

2.2 Найбільш важливим критерієм якості статистичної інформації користувачі визначили "Точність/Надійність"(24%)," Відповідність/Релевантність "на другому місці(26%), на третьому (24%) "Своєчасність та Пунктуальність".

 

2.3. На "відмінно" та "добре" контактну інформацію, наведену на офіційному веб-сайті та в публікаціях Головного управління статистики оцінили 90% опитаних,  дії співробітників Головного управління статистики щодо надання відповіді на поставлені Вами запитання (надіслані листи) – 94% користувачів.

 

2.4. Прокоментуйте, будь-ласка, чи задовольняє Вас інформація наповнення розділів Щорічника?

 

Так, інформація вичерпна, повна             48%    Ні, інформація не повна                           6%

Так, проте потребує розширення             44%     Ні, відсутня необхідна інформація         2%

 

3. Соціально-демографічна інформація

 

3.1.До якої категорії користувачів Ви відноситесь?

                                                               %

Органи державної влади

22

Бізнес

44

Міжнародні організації

0

Науково-дослідні організації

10

ЗМІ

0

Професорсько-викладацький склад

6

Студент

8

Інше (зазначте, будь ласка)    _______________________________________                                                                     10

 

 

3.2. Освіта

%

Загальна середня      

2  

Вища з вченим ступенем 

10

Середня спеціальна  

10  

Інше (зазначте, будь ласка)___________

Вища                          

78 

__________________________________

 

 

3.3. Стать

 

Чоловіча                        40%

Жіноча                           60%

 

3.4. Вік

До 18 років                    0%

18-35 років                   36%

36-60 років                   58%

61 рік і старше               6%

 


 

Пропозиції опитаних, які не можуть бути враховані

 

             1.Пропозиція. Включити інформацію по цінах і тарифах по регіонах.

              Коментар. Мета проведення державного статистичного спостереження – отримання даних щодо зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) для розрахунків індексів споживчих, базового індексу споживчих цін. Статистичне спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) проводиться за вибірковим колом базових підприємств, територій, товарів та послуг на щомісячній основі. Розрахунки індексу споживчих цін  (ІСЦ) здійснюються на державному рівні по країні в цілому та регіонах. Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) проводиться в містах, які відібрані на основі процедури стратифікованого багатоступеневого відбору з елементами методу ймовірності, пропорційній розміру. Відбір міст здійснюється на державному рівні і є репрезентативним для розрахунку ІСЦ для кожного регіону країни. Статистична інформація щодо ІСЦ поширюється у статистичних публікаціях Держстату України:

                  –  економічна доповідь      "Про соціально-економічний стан України";

                  –  статистичні збірники     "Україна у цифрах";

                                                               "Статистичний щорічник України";

                                                               "Регіони України";

                                                               "Індекси споживчих цін";

                   –  статистичний бюлетень "Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України";

                  – таблиці для офіційного веб-сайту (розділ "Статистична інформація" /

                      "Економічна статистика" / "Ціни").

                    2.Пропозиція. Надавати показники діяльності транспорту міста по районах.

        Коментар. Показники діяльності транспорту формуються на основі звітів суб'єктів господарювання відповідно до мети державних  статистичних спостережень по регіону та за видами транспорту. Наразі є можливість публікації даних по районах лише автомобільним транспортом. Статистична інформація щодо вантажних та пасажирських перевезень автомобільним транспортом по районах розміщена на веб-сайті Головного управління в розділі прес-випуски на тему "Робота транспорту за районами " (I, II, III, IV квартали).

         3. Пропозиція. Надавати показники заробітної плати працівників по районах.

         Коментар. Статистична інформація розміщена на веб-сайті Головного управління в розділі "Статистична інформація" / "Оплата праці та соціально-трудові відносини". Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників за районами (I, II, II, IV квартали).

               4. Пропозиція. Не потрібно виключати із щорічника окремі тематичні розділи, які були раніше (зокрема, послуги).

               Коментар. Статистична інформація розміщена на веб-сайті Головного управління в розділі "Експрес-випуски" /  "Економічна діяльність. Діяльність підприємств" /  "Діяльність підприємств сфери послуг " (I, II, III, IV квартали).

  5. Пропозиція. Потрібно розширити інформацію про мале та середнє підприємництво в районному розрізі.

  Коментар. На час випуску щорічника зазначена інформація знаходиться в розробці. Показники діяльності суб'єктів господарювання по районах публікуються пізніше  у статистичному бюлетні "Соціально-економічний розвиток м.Києва.Районний розріз" та статистичному збірнику "Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва м. Києва" (термін оприлюднення - жовтень та грудень відповідно).

              6. Пропозиція. Щоб випуск збірника був рік в рік. Розширити перелік статистичних показників.

              Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до діючої методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень (ПДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

              Статистичний збірник "Статистичний щорічник м. Києва" є підсумковим виданням року і вміщує статистичну інформацію за результатами усіх державних статистичних спостережень та адміністративні дані, для яких, відповідно до ПДСС, настав термін оприлюднення. Статистична інформація, яка не включена до щорічника, поширюється у статистичних публікаціях таких, як експрес-випуск та статистична інформація і розміщується на веб-сайті Головного управління згідно із календарем оприлюднення інформації на відповідний рік.

                7.Пропозиція. Запровадження системи геокодування статистичних даних, які містяться у щорічнику.

               Коментар. На цей час технічні можливості сайту не дозволяють створювати та підтримувати бази даних.  Водночас у рамках майбутнього проекту розробки Єдиного веб-порталу за підтримки ЄС планується здійснити модернізацію офіційного веб-сайту Держстату, що в свою чергу розширить його функціональні можливості.

 

                Проведене анкетне опитування свідчить, що інформація, наведена у Статистичному щорічнику, є актуальною, доступною та має попит серед коистувачів.

 

                Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь у опитуванні!