Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам Вибіркові обстеження населення

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2020
Головна > Головна сторінка > Анкетні опитування > Повідомлення для користувачів 01

 

Повідомлення для користувачів статистичної інформації про результати їх анкетного опитування щодо інформаційного забезпечення

 

  Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 23 липня по 31 серпня 2018 року.

Тема опитування: статистична інформація, яка публікується у статистичних  збірниках, бюлетенях, доповідях та розміщена на веб-сайті Головного управління статистики у м. Києві.

Мета опитування: вивчення рівня задоволення інформаційних потреб користувачів щодо статистичної інформації, викладеної у статистичних  збірниках, бюлетенях, доповідях, на веб-сайті.

Публікації: статистичні публікації та статистична інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у м.Києві (розділи «Статистична інформація» та «Експрес-інформація»).

Анкета вміщувала запитання про використання даних офіційної статистики, найбільш цікаві напрямки статистики, джерела офіційної статистичної інформації, оцінку її якості та оцінку задоволення потреб користувачів, цілі використання показників офіційної статистики.

 

Було одержано 25 заповнених анкет.

 

1.Як часто Ви використовуєте дані офіційної статистики?                                                             %

 

Регулярно

28

Періодично

64

Майже не користуюсь

8

 

2. Які напрямки статистики є для Вас найбільш цікавими?

%

Населення та міграція

14

Ринок праці

7

Оплата праці та соціально-трудові відносини

7

Доходи та умови життя

9

Освіта

7

Соціальний захист

3

Житло

4

Національні рахунки

2

Діяльність підприємств

8

Послуги

5

Внутрішня торгівля

5

Капітальні інвестиції

4

Промисловість

2

Будівництво

2

Транспорт

2

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

6

Зовнішньоекономічна діяльність

3

Наука, технології та інновації

5

Навколишнє середовище

5

3. Які джерела офіційної статистичної інформації Ви використовуєте?                                       %

Веб-сайт Головного управління статистики у м.Києві

49

Статистичні видання

12

Запити на отримання інформації

14

Засоби масової інформації

25

Інше (зазначте, будь-ласка) _______________________________________________

 

4.  Будь ласка, надайте оцінку якості статистичної інформації.                                                          %

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Складно відповісти

Актуальність

12

68

16

4

 

Оперативність

20

24

52

4

 

Надійність

24

64

12

 

 

Доступність та Зрозумілість

24

60

16

 

 

Зіставність

16

52

24

 

8

 

 

5. Будь ласка, надайте оцінку, наскільки задовольняються Ваші потреби статистичною інформацією?

                                                                                                                                                                        %

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Складно відповісти

20

64

16

-

-

 

 

6. В яких цілях Ви використовуєте показники офіційної статистики?                                                     %

Наукові дослідження та розробки

26

Маркетингові дослідження

34

Використання в підготовці особистих матеріалів

29

Використання в освітніх процесах

11

Формування бібліотечного фонду

Інше (зазначте, будь-ласка)_______________________________________

 

 

7. Будь ласка, надайте пропозиції, щодо поліпшення якості статистичної інформації та послуг органами державної статистики.

_______________________________________________________________________

 

 

8.До якої категорії користувачів Ви відноситесь?                                                           %

 

Органи державної влади

4

Бізнес  структура

48

Міжнародні організації

16

Науково-дослідні організації

16

ЗМІ

Професорсько-викладацький склад

Студент

8

Інше (зазначте, будь ласка) Громадська організація                                                                                                                8

9. Освіта                                                                 %

Загальна середня      

-

Вища з вченим ступенем 

-

Середня спеціальна  

4

Інше (зазначте, будь ласка)___________

Вища                          

96

 

 

 

10. Вік                                                                                           %

До 18 років

36-60 років

32

18-35 років

52

61 рік і старше

16

 

 

 

За результатами анкетного опитування джерелом статистичної інформації для значної кількості користувачів є веб-сайт Головного управління статистики у м.Києві.

Хочемо звернути увагу, що з 2017 року у статистичну практику запроваджено наведення в експрес-випусках пояснень щодо географічного охоплення, методології та визначень, перегляду даних.

Головне управління статистики у м.Києві планує посилити роз’яснювальну роботу з користувачами щодо виробництва статистичної інформації, порядку її поширення та використання.

 

 

Щиро дякуємо всім користувачам за участь в анкетному опитуванні.