Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2019
Головна > Публікації > Каталог статистичних публікацій у 2018 році

Державна служба статистики України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У МІСТІ КИЄВІ

 

 

 

 

Каталог статистичних публікацій

у 2016 році

 

 

 

 

 

КИЇВ

 

 

 

Головне управління статистики у м. Києві

 

вул.Тургенєвська, 71, м. Київ, 04050, Україна

тел. (044) 486-31-15, 486-98-04, 486-63-55

електронна пошта: kievstat@kiev.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт www.kiev.ukrstat.gov.ua

 

 

Відповідальний за випуск С.М. Батечко

 

 

 

У каталозі представлено перелік статистичних продуктів, підготовлених за даними статистичних спостережень. Інформація, запропонована користувачам, охоплює широкий спектр питань соціально-економічного стану міста за видами економічної діяльності та в розрізі районів.

Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів. Інформація буде корисною при написанні наукових, дипломних та курсових робіт тощо.

Головне управління має можливість виконувати замовлення на проведення статистичних спостережень та надання інформації з окремих питань (підготовку статистичних оглядів, інформаційних довідок, аналітичних матеріалів за окремою тематикою, обчислення та аналіз аналітичних показників, подання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), надання консультацій щодо складання статистичної звітності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вих.№ 02/10969-15

від.31.12.2015

 

Тираж_________

 

ã Головне управління статистики у м. Києві, 2016


 

ПЕРЕДМОВА

 

У каталозі представлено перелік статистичних видань (збірники, бюлетені, доповіді), які містять інформацію щодо соціально-економічного стану м.Києва за видами економічної діяльності та в розрізі районів.

Статистичний збірник – це видання, яке готується за даними річної статистичної звітності та найбільш повно характеризує соціально-економічні явища. Основні показники збірника наводяться у динаміці за попередні роки, мають річну або більшу (три, п’ять років) періодичність. Збірники викладені у вигляді табличного матеріалу, можуть уміщувати методологічні пояснення, аналітичний та графічний матеріал.

Статистичний бюлетень – це видання, викладене у вигляді табличного матеріалу, що вміщує оперативну періодичну статистичну інформацію, яка характеризує соціально-економічний розвиток міста, і може включати короткострокову динаміку основних показників
(1–2 роки), методологічні пояснення та графічний матеріал.

Доповідь – це інформаційно-аналітичний матеріал, який уміщує оперативну та/або періодичну статистичну інформацію, подається у вигляді тексту і може бути доповнений таблицями та діаграмами. Доповідь усебічно характеризує соціально-економічне становище міста або розвиток конкретного виду економічної діяльності.

 

Нагадуємо, що запропонована інформація належить користувачу на правах володіння й користування, тому при передруку або використанні статистичних даних посилання на першоджерело обов’язкове.

 

Інформацію щодо оформлення замовлення можна отримати у Головному управлінні статистики в м. Києві за тел.: 486-31-15.


 

 

ЗМІСТ

Назва розділів

Стор.

 

 

I. Багатогалузева статистична інформація

5

Комплексні статистичні публікації

5

II. Демографічна та соціальна статистика

6

Доходи та умови життя

6

Житло

7

Населення та міграція

7

Освіта

8

Ринок праці

8

Зайнятість та безробіття

8

Оплата праці та соціально-трудові відносини

9

Соціальний захист

10

III. Економічна статистика

10

Економічна діяльність

10

Будівництво

10

Внутрішня торгівля

11

Діяльність підприємств

13

Енергетика

13

Капітальні інвестиції

14

Навколишнє середовище

14

Послуги

15

Промисловість

15

Транспорт

16

Зовнішньоекономічна діяльність

16

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

17

Наука, технології та інновації

17

Національні рахунки

18

Ціни

19

Споживчі ціни

19

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

19

 

 

При наявності замовників можуть бути підготовлені

20


 

I Багатогалузева статистична інформація

 

Комплексні публікації

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

“Статистичний щорічник м.Києва за 2015 рік”

Щорічник містить основні показники соціально-економічного становища міста у 2015 році у порівнянні з попередніми роками. Наведено деякі показники за районами міста. Збірник сформовано за такими розділами: ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість, рибне господарство, капітальні інвестиції, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, послуги, діяльність підприємств, наука, технології та інновації, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища.

В окремий розділ виділено зіставлення за регіонами України.

Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення.

Кількість сторінок: 400.

Термін видання: вересень

 

 

Статистичні бюлетені

 

 

 

“Економічне і соціальне становище м.Києва”

Містить дані оперативної звітності за основними видами економічної діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення та праці. Показники наведено по місту в цілому та за районами. У бюлетенях публікуються доповіді з окремих питань економічного та соціального становища м.Києва.

Кількість сторінок: 100.

Термін видання: щомісячно

 

 

“Соціально-економічний розвиток м.Києва” (районний розріз)

Містить показники, що характеризують соціально-економічне становище районів та міста в цілому.

Кількість сторінок: 35.

Термін видання: щомісячно

 

 

“Соціально-економічне становище м.Києва на тлі України”

Містить дані оперативної звітності за основними видами економічної та промислової діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення та праці. Показники наведено як по м.Києву так і в цілому по Україні.

Кількість сторінок: до 70.

Термін видання: щомісячно

 

 

 


 

Демографічна та соціальна статистика

 

Доходи та умови життя

 

Статистичні збірники

 

 

 

“Витрати і ресурси домогосподарств у 2015 році”

У даному збірнику наведені результати досліджень витрат і доходів домогосподарств за 2015 рік. Публікація містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості та за іншими соціально-економічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв: грошових та загальних доходів.

Кількість сторінок: від 65.

Термін видання: грудень

 

 

 

“Соціально-демографічні характеристики домогосподарств м.Києва у 2016 році”

У статистичному збірнику наведені підсумки опитування, проведеного у листопаді 2015 року в рамках вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Програма базового інтерв’ю включає питання щодо характеристики домогосподарства в цілому: склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, антропометричні дані, рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарств. Таблиці щодо основних соціально-демографічних характеристик містять дані вибіркового обстеження по Україні, по м.Києву та розповсюджені на генеральну сукупність домогосподарств.

Кількість сторінок: від 40.

Термін видання: серпень

 

 

 

Економічні доповіді

 

 

 

“Самооцінка населенням м.Києва стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги”

Інформація, наведена в доповіді, характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств, рівень доступності медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя. Інформація про здоров’я дітей надається дорослими членами домогосподарства.

Кількість сторінок: 15.

Термін видання: червень

 

 

 

“Соціально-демографічні характеристики домогосподарств м.Києва у 2016 році”

У доповіді наведені підсумки опитування, проведеного у листопаді
2015 року в рамках вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Програма базового інтерв’ю включає питання щодо характеристики домогосподарства в цілому: склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, антропометричні дані, рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарств.

Кількість сторінок: 20.

Термін видання: вересень

 

 

 

“Соціально-економічне становище домогосподарств м.Києва у 2014 році”

У доповіді наведені результати досліджень витрат і доходів домогосподарств за 2014р. У публікації подається аналіз щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою ресурсів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості та за іншими соціально-економічними аспектами. Основні показники подаються як по м.Києву, так і в цілому по Україні.

Кількість сторінок: 30.

Термін видання:

січень

 

 

 

Житло

 

Статистичний бюлетень

 

 

 

“Житловий фонд м.Києва у 2015 році”

У бюлетені надається статистична інформація про житловий фонд міста
в цілому та за районами.

Кількість сторінок: до 25.

Термін видання:

липень

 

 

Експрес–випуск

 

 

 

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг м.Києва

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

Населення та міграція

 

Статистичний збірник

 

 

 

“Населення міста Києва за 2010–2015 роки”

Містить дані про адміністративно-територіальний устрій міста, чисельність і склад населення, народжуваність, смертність і основні причини смерті, міграцію, а також інші статистичні дані, що характеризують демографічні процеси як по місту в цілому, так і за районами. За деякими показниками наведені зіставлення за регіонами України.

Кількість сторінок: до 50.

Термін видання: вересень

 

 

Статистичний бюлетень

 

 

 

“Чисельність, природний та міграційний рух населення м.Києва” за:

– 2015 рік

– І півріччя 2016 року

Містить дані про чисельність наявного та постійного населення міста за районами, про кількість народжених, померлих, прибулих та вибулих, про шлюби та розлучення, а також коефіцієнти природного і міграційного руху населення міста.

Кількість сторінок: до 10.

Термін видання:

березень

серпень

Економічна доповідь

 

 

 

“Формування чисельності населення м.Києва у 2015 році”

Містить аналіз складових формування чисельності населення: міграційні показники та природний рух населення.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання: серпень

 

 

 

Експрес–випуски

 

 

 

Демографічна ситуація в м.Києві

Міграційний рух населення за:

- січень–листопад 2015 р.

- 2015 р.

Природний рух населення за:

- січень–листопад 2015 р.

- 2015р.

Чисельність населення на:

- 01.12.15р.

- 01.01.2016р.

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 

Освіта

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

“Основні показники діяльності вищих навчальних закладів м.Києва”

У збірнику наведено дані про чисельність студентів ВНЗ, прийом, випуск фахівців за формами навчання, галузями знань, джерелами фінансування в цілому по місту та за районами.

Кількість сторінок: до 60.

Термін видання: березень

 

 

 


Ринок праці

 

Зайнятість та безробіття

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

Економічна активність населення м.Києва у 2015 році”

У збірнику наведено детальні статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком
15–70 років на ринку праці м.Києва.

Кількість сторінок: 125-135.

Термін видання: жовтень

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

Стан ринку праці у м.Києві у 2015 році

Економічна доповідь містить аналітичний огляд стану ринку праці у м.Києві у 2015р. Показники економічної активності, зайнятості та безробіття, отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, показники зареєстрованого ринку праці, базуються на інформації державної служби зайнятості.

Кількість сторінок: до 50.

Термін видання: вересень

 

Експрес–випуск

 

 

 

Економічна активність населення  

 

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

Статистичні збірники

 

 

 

“Кількість та оплата праці найманих працівників за 2015 рік”

У збірнику наведені детальні статистичні дані, що характеризують зайнятість населення та заробітну плату працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Кількість сторінок: до 150

Термін видання: серпень

 

 

Статистичні бюлетені

 

 

 

“Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників”

У бюлетені надається статистична інформація щодо розмірів заробітної плати за видами економічної  та промислової діяльності. Наведена інформація базується на системі показників державних статистичних спостережень з праці по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання: щомісячно

 

 

 

“Стан виплати заробітної плати”

У бюлетені розміщено результати обстеження стану виплати заробітної плати, яким охоплені суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації, фінансові й бюджетні установи, що використовують найману працю.

Кількість сторінок: до 32.

Термін видання: щомісячно

 

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

“Заробітна плата та стан її виплати у м.Києві за 2015 рік”

Економічна доповідь містить аналіз основних показників заробітної плати працівників за 2015р. у порівнянні з попередніми роками та матеріали, що відображають основні тенденції, які відбулися в сфері оплати праці.

Кількість сторінок: до 50.

Термін видання: червень

 

 

 

Експрес–випуски

 

 

 

Стан виплати заробітної плати

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

Заробітна плата штатних працівників

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників за айонами

 

 

Соціальний захист

 

Статистичні збірники

 

 

 

“Жінки і чоловіки м.Києва”

У збірнику в гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, чисельність хворих, рівень освіти, рівень безробіття, зайнятість населення, злочинність.

Кількість сторінок: до 95

Термін видання: листопад

 

 

“Соціальні індикатори рівня життя населення м.Києва”

Містить структуровану систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення міста та його окремих верств. Дані наведено в цілому по місту та за районами.

Кількість сторінок: до 140.

Термін видання: жовтень

 

 

Експрес–випуск

 

 

 

Про надання населенню субсидій

 

 

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

III Економічна статистика

 

Економічна діяльність

 

Будівництво

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

“Будівництво житла та об’єктів соціальної сфери в м.Києві за 2010–2015 роки”

Містить інформацію щодо прийнятих в експлуатацію житлових будівель та об’єктів соціально-культурного призначення забудовниками, їх кількості за районами, із зазначенням відповідної потужності, а також незавершене житлове будівництво та інвестиції у житлове будівництво.

Кількість сторінок: до 70.

Термін видання:
липень

 

 

 

Статистичний бюлетень

 

 

 

“Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в м.Києві” за:

– 2015 рік

– січень–березень 2016 року

– січень–червень 2016 року

– січень–вересень 2016 року

Містить інформацію про прийняття в експлуатацію житлових будівель забудовниками, в тому числі збудованих фізичними особами за районами про поверховість, матеріали стін, кількість кімнат у квартирах та характер будівництва, а також інвестиції у житлові будівлі та відомості про будівництво об’єктів соціальної сфери.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання:


лютий

травень

серпень

листопад

 

 

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

 

 

“Будівництво житла та об’єктів соціальної сфери у м.Києві в 2015 році”

Містить аналіз щодо прийняття в експлуатацію житлових будівель за рахунок усіх джерел фінансування (включаючи збудованих фізичними особами), стану житлового фонду та освоєння інвестицій у житлове будівництво. Дані наводяться в цілому по місту та за районами.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання: червень

 

 

 

 


Експрес–випуски

 

 

 

 

 

Виконання будівельних робіт у м.Києві

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

Прийняття в експлуатацію житла у м.Києві

 

 

Внутрішня торгівля

 

 

Статистичні збірники

 

 

 

“Роздрібна торгівля м.Києва в 2015 році”

Статистичний збірник містить дані про оборот роздрібної торгівлі, про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі в цілому, за видами економічної діяльності, за районами; про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, продаж товарів продовольчої групи, структуру товарних запасів у торговій мережі, а також дані про наявність торговельної мережі підприємств. Окремим розділом відображені дані про наявність ринків з продажу споживчих товарів.

Кількість сторінок: до 100.

Термін видання: липень

 

 

Оптова торгівля підприємств м.Києва в 2015 році

Статистичний збірник містить дані про оптовий товарооборот  підприємств-юридичних осіб, зареєстрованих у м.Києві основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, в розрізі районів; товарну структуру оптового товарообороту та запасів на підприємствах оптової торгівлі, оптовий продаж та запаси продовольчих і непродовольчих товарів у натуральному вимірі, а також дані про оптовий продаж товарів, вироблених на території України.

Кількість сторінок: до 80.

Термін видання: липень

 

 

 

Статистичні бюлетені

 

 

 

“Торгова мережа підприємств по м.Києву на 1 січня 2016 року”

Статистичний бюлетень містить інформацію стосовно кількості, спеціалізації, торгової площі об’єктів роздрібної торгівлі підприємств-юридичних осіб у цілому по м.Києву та за районами.

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання: травень

 

 

“Наявність торгової мережі на організованих ринках м.Києва на 1 січня 2016 року”

Статистичний бюлетень містить інформацію стосовно наявності об’єктів роздрібної торгівлі на ринках у цілому по м.Києву та за районами.

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання: березень

 

 

“Роздрібна та оптова торгівля м.Києва за І півріччя 2016 року”

Статистичний бюлетень містить інформацію стосовно обсягів роздрібного та оптового товарообороту підприємств-юридичних осіб у цілому по м.Києву та за районами, товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту, індексів фізичного обсягу роздрібного товарообороту за товарними групами (дані щодо роздрібного товарообороту наведені без урахування обороту фізичних осіб-підприємців).

Кількість сторінок: до 50.

Термін видання:
вересень

 

 

“Продаж та запаси товарів у торговій мережі по м.Києву за 2015 рік”

Статистичний бюлетень містить інформацію стосовно обсягів роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб у цілому по м.Києву та за районами, товарну структуру роздрібного товарообороту, індексів фізичного обсягу роздрібного товарообороту за товарними групами, продаж основних продовольчих товарів, запасів товарів на підприємствах роздрібної торгівлі (дані наведені без урахування обороту фізичних осіб-підприємців).

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання:
травень

Експрес–випуски

 

 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС м.Києва

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

Структура роздрібного товарообороту підприємств м.Києва

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі м.Києва

Мережа роздрібної торгівлі м.Києва

Наявність і використання торгової мережі на ринках м.Києва

 

 

Діяльність підприємств

 

 

Статистичні збірники

 

 

 

“Діяльність суб’єктів господарювання м.Києва за 2015 рік”

Статистичний збірник містить інформацію щодо показників, які характеризують фінансовий стан та тенденції розвитку підприємств м.Києва

Кількість сторінок: до 190.

Термін видання: грудень

 

 

“Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва м.Києва за 2015 рік”

Статистичний збірник висвітлює економічні показники, одержані від суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням місцевих одиниць усіх організаційно-правових форм господарювання (крім установ, що утримуються за рахунок бюджету, банків) та їх фінансовий стан.

Кількість сторінок: до 80.

Термін видання: грудень

 

 

Експрес–випуск

 

 

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств м.Києва

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 

Енергетика

 

 

 

Експрес–випуски

 

 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

 


 


Капітальні інвестиції

 

Статистичний збірник

 

 

 

Капітальні інвестиції у м.Києві в 2010–2015 роках

Містить інформацію про обсяги капітальних інвестицій, у цілому по м.Києву та в розрізі районів міста. Дані представлені як по м.Києву так і в порівнянні з відповідними показниками в цілому по Україні. Наведена динаміка освоєння капітальних інвестицій, структура та джерела їх фінансування, розподіл за видами економічної діяльності, інвестиції в житлове будівництво тощо.

Кількість сторінок: до 25.

Термін видання: липень

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

“Капітальні інвестиції у м.Києві в 2015 році”

Містить аналіз обсягу капітальних інвестицій, у тому числі інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи, капітальні інвестиції за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності, у житлове будівництво. Також інформацію про прийняття в експлуатацію житла та інших потужностей.

Кількість сторінок: до 35.

Термін видання: червень

 

 

Експрес–випуск

 

 

 

Капітальні інвестиції в м.Києві

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 

Навколишнє середовище

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

“Основні показники охорони навколишнього середовища м.Києва”

У збірнику наведено дані про охорону атмосферного повітря, утворення, оброблення та утилізацію відходів І–ІV класів небезпеки, екологічні витрати на охорону природи.

Кількість сторінок: 120.

Термін видання: вересень

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

“Про стан атмосферного повітря м.Києва у 2015 році”

Містить детальний аналіз викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин за джерелами викидів, структури викидів від стаціонарних джерел забруднення.

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання: червень

 

 

Послуги

 

 

Статистичний бюлетень

 

 

 

“Діяльність підприємств сфери послуг м.Києва у:

IV кварталі 2015 року

I кварталі 2016 року

II кварталі 2016 року

III кварталі 2016 року

Статистичний бюлетень містить інформацію про основні показники розвитку підприємств сфери нефінансових послуг, обсяг реалізованих послуг підприємств за видами економічної діяльності по місту та за районами.

Кількість сторінок: 25.

Термін видання:

березень

червень

вересень

грудень

 

 

Експрес–випуск

 

 

 

Діяльність підприємств сфери послуг

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 


Промисловість

 

 

Статистичний бюлетень

 

 

 

“Про основні показники роботи промисловості м.Києва” за:

 

– січень–грудень 2015 року

– січень–червень 2016 року

– січень–вересень 2016 року

Містить основні показники, які характеризують роботу промислового комплексу міста за видами економічної діяльності. Дані сформовані на основі короткострокової статистичної звітності по промисловості.

Кількість сторінок: 40.

Термін видання:

 

лютий

серпень

листопад

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

“Підсумки роботи промисловості за I півріччя 2016 року”

Містить аналіз роботи промисловості за видами діяльності по основних економічних показниках.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання: вересень

 

 


 

Експрес–випуски

 

 

 

Підсумки роботи промисловості

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

 

 

Транспорт

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

“Транспорт і зв’язок м.Києва за 2015 рік”

Збірник містить основні показники розвитку роботи й використання транспорту та всіх видів зв’язку. Наведено дані про транспортну мережу, її упорядкування, наявність рухомого складу та наявність транспортних засобів, як на балансі підприємств та організацій, так і у власності населення. Показники наведено в динаміці в цілому по місту та за районами. Проводяться окремі зіставлення за регіонами України.

Кількість сторінок: до 50.

Термін видання: вересень

 

 

Експрес-випуск

 

 

 

Підсумки роботи транспорту м.Києва

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Статистичний збірник

 

 

 


“Зовнішня торгівля товарами та послугами м.Києва”

Містить інформацію щодо зовнішньої торгівлі м.Києва товарами та послугами в розрізі країн світу, за товарними групами та за видами послуг.

Кількість сторінок: до 100.

Термін видання:

червень

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

“Зовнішньоекономічні зв’язки м.Києва з країнами світу в 2015 році”

У доповіді подається статистичний аналіз зовнішньої торгівлі товарами і послугами підприємств м.Києва за країнами світу, товарною структурою в 2015р. Окремі показники наводяться в порівнянні з попередніми роками та з іншими регіонами України.

Кількість сторінок: 20.

Термін видання: липень

 

 


 

Експрес–випуски

 

 

 

Зовнішня торгівля товарами

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

Зовнішня торгівля послугами м.Києва

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

“Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності в м.Києві”

Містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку міста та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу. Збірник складається з розділів, які включають аналітичний, табличний та графічний матеріал. Інформація щодо прямих інвестицій наведена по країнах світу, видах економічної діяльності та представлені дані щодо обсягів прямих інвестицій по регіонах України.

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання: травень

 

 

Експрес–випуск

 

 

 

Прямі інвестиції

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 

Наука, технології та інновації

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

“Наукова та інноваційна діяльність м.Києва у 2015 році”

Збірник містить основні статистичні дані, що характеризують науковий потенціал, фінансування та результативність науки, стан інноваційної діяльності промислових підприємств. У збірнику наведена інформація як у цілому по місту, так і за галузями наук, в розрізі районів та секторів науки, також наведені статистичні дані про інноваційну активність промислових підприємств, витрати на інноваційну діяльність та джерела фінансування, реалізацію інноваційної продукції.

Кількість сторінок: 90.

Термін видання: вересень

 

 


 

Статистичний бюлетень

 

 

 

“Наукова та науково-технічна діяльність м.Києва
за січень–червень 2016 року”

Містить інформацію, що характеризує діяльність наукових організацій та підприємств, а саме: обсяги виконання робіт, витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, джерела фінансування цих витрат та наукові кадри.

Кількість сторінок: 17.

Термін видання: вересень

 

 

Економічна доповідь

 

 

 

“Інноваційний розвиток промислового комплексу м.Києва у 2015 році”

Економічна доповідь містить дані, що характеризують стан інноваційної активності промислових підприємств, витрати на інноваційну діяльність, джерела фінансування, реалізацію інноваційної продукції.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання: серпень

 

 

Національні рахунки

 

 

Статистичні збірники

 

 

 

Доходи та витрати населення м.Києва за 2010–2015 роки

Містить основні показники соціально-економічного розвитку міста, що характеризують рівень життя населення. Показники доходів та витрати населення використовуються для проведення аналізу їх структури за видами, як у цілому по місту, так і за регіонами.

Окремі таблиці містять адміністративні дані Пенсійного фонду м.Києва, показники статистики праці, внутрішньої торгівлі, цін, соціальних послуг, обстеження умов домогосподарств, Державної служби статистики України.

Кількість сторінок: до 70.

Термін видання: вересень

 

 

Валовий регіональний продукт м.Києва за 2010–2015 роки

Містить результати різних розрахунків основних макроекономічних показників економічної діяльності м.Києва та України – валового регіонального продукту, випуску товарів та послуг і валової доданої вартості.

Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості економіки м.Києва та України, інші аналітичні матеріали та методологічні пояснення.

Кількість сторінок: 100.

Термін видання:

грудень

 

 


 

 

Експрес–випуски

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2015 рік

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

Валовий регіональний продукт за 2014 рік

 

Доходи та витрати населення м.Києва за 2015 рік

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

Споживчі ціни

 

 

 

 

Експрес–випуск

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін

Термін видання: згідно з графіком оприлюднення експрес-випусків (розміщено на веб-сайті www.kiev.ukrstat.gov.ua)

 

 

 

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

 

 

 

 

Статистичнийбюлетень

 

 

 

 

 

“Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по м.Києву” за:

– 2015 рік

– І півріччя 2016 року

 

Містить інформацію про зміни у кількості та структурі об’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за видами економічної діяльності, організаційно-правовими формами господарювання по місту в цілому та за районами.

Кількість сторінок: 30.

Термін видання:


березень

вересень

 

 

 

 

При наявності замовників можуть бути підготовлені

 

 

 

 

 


Статистичні бюлетені

 

 

 

 

 

“Капітальні інвестиції у м.Києві” за:

– січень–грудень 2015 року

– за 2015 рік

– січень–березень 2016 року

– січень–червень 2016 року

– січень–вересень 2016 року

Містить інформацію про капітальні інвестиції, в тому числі інвестиції в матеріальні і нематеріальні активи, інвестиції у розрізі районів та за рахунок коштів державного бюджету, представлені капітальні інвестиції за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності, за промисловими видами економічної діяльності, за окремими видами матеріальних активів, а також інвестиції в житлові будівлі за районами та капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу.

Кількість сторінок: 20.

Термін видання:

лютий

червень

червень

вересень

грудень

 

 

 

 


“Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності м.Києва” за:

– 2015 рік

– січень–березень 2016 року

– січень–червень 2016 року

– січень–вересень 2016 року

Містить інформацію про рух прямих інвестицій в економіку міста у розрізі країн світу та за видами економічної діяльності, представлено показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами підприємств міста з прямими іноземними інвестиціями.

Кількість сторінок: 20.

Термін видання:
лютий

травень

серпень

листопад

 

 

 

 

Економічні доповіді

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт та валова додана вартість по м.Києву за 2014 рік

Доповідь підготовлена із використанням даних статистичного збірника департаменту макроекономічної статистики Держстату України.

Доповідь аналізує результати річних розрахунків основних макроекономічних показників економічної діяльності міста – валового регіонального продукту, випуску і валової доданої вартості.

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання: травень

 

 

 

Доходи та витрати населення м.Києва за 2015 рік

Доповідь підготовлена із використанням даних статистичного збірника департаменту макроекономічної статистики Держстату України.

У доповіді наведено основні показники соціально-економічного розвитку міста, що характеризують рівень життя населення. Показники доходів та витрати населення використовуються для проведення аналізу їх структури за видами, як у цілому по місту, так і за регіонами.

Кількість сторінок: до 30.

Термін видання: червень

 

“Стан роздрібної торгівлі м.Києва в 2015 році”

У доповіді характеризується стан розвитку роздрібної торгівлі, а саме: надано аналіз обороту роздрібної торгівлі та зміни стосовно структури роздрібного товарообороту підприємств. Відслідковується діяльність підприємств оптової торгівлі: аналіз структури оптового товарообороту та товарних запасів. Окремі показники наводяться в порівнянні з попередніми роками та з іншими регіонами України.

на кінець звітного періоду.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання: липень

 

 

 

“Розвиток транспорту м.Києва за 2015 рік”

Економічна доповідь містить основні показники розвитку, роботи й використання різних видів транспорту. Дані про транспортну мережу, її упорядкування, наявність рухомого складу, інвестиції в основний капітал для розвитку і структурної перебудови галузі. Наявність транспортних засобів, як на балансі підприємств та організацій, так і у власності населення. Проводиться зіставлення окремих показників за регіонами України.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання: вересень

 

 

 

“Стан зовнішньоекономічних відносин м.Києва з країнами ЄС за I півріччя 2016 року”

У доповіді проведено аналіз стосовно зовнішньоекономічних зв’язків м.Києва з країнами ЄС у I півріччі 2016р., а саме: аналіз експорту, імпорту товарів і послуг, інвестицій. Окремі показники наводяться в порівнянні з попередніми роками та з іншими регіонами України.

Кількість сторінок: 20.

Термін видання: вересень

 

 

 

“Робота промисловості за 9 місяців 2016 року”

Містить аналіз роботи промислових підприємств, їх інвестиційної діяльності, зовнішньоекономічних відносин та рівня заробітної плати.

Кількість сторінок: до 20.

Термін видання: грудень

 

 

 


Крім інформації, представленої в каталозі, в Головному управлінні статистики можна замовити підготовку іншої статистичної інформації1:

 

– проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень;

– розроблення методологічних та організаційних засад спеціально організовуваних статистичних обстежень;

– підготовка статистичних оглядів і довідок за запитами;

– проведення перевірки правильності посилань у публікаціях, документах, монографіях, дисертаціях, доповідях, а також їх редагування та переклад у частині, що стосується статистичної діяльності;

– надання послуг методичного характеру з питань обліку та статистики;

– опрацювання статистичної інформації, зібраної юридичними і фізичними особами, та проведення її статистичного аналізу;

– надання послуг читальними залами для роботи із статистичними виданнями;

– надання відомостей (крім довідки встановленого зразка) з ЄДРПОУ, в тому числі підготовка, видання і розповсюдження телефонних та інших довідників;

– друкування та розповсюдження статистичної інформації, надання поліграфічних послуг у частині, що стосується статистичної діяльності;

– створення і ведення баз статистичних даних, забезпечення доступу до них, у тому числі в режимі реального часу;

– розроблення, впровадження, супроводження та обслуговування програмного забезпечення для оброблення статистичних даних, а також надання відповідних роз'яснень;

– комп'ютерне оброблення статистичних даних та проведення навчання користувачів щодо технології їх оброблення;

– упровадження, супроводження та обслуговування програмно-технічних комплексів для збирання, опрацювання, зберігання і проведення аналізу статистичних даних;

– проведення науково-практичних симпозіумів, конференцій, короткострокових семінарів і нарад з питань обліку та статистики;

– проведення консультацій з різних галузей статистики.

 

Для формування кола користувачів просимо надавати замовлення заздалегідь.

____________

1 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі» від 8 листопада 2000р. № 1659, зі змінами від 3 серпня 2011р. № 820, зі змінами від 21листопада 2013р. №842.